Xử phạt giao thông

Giải pháp giám sát và xử phạt giao thông bằng camera thông minh đang được ứng dụng rộng rãi để nâng cao việc quản lý và điều hành giao thông. Camera giao thông được tích hợp các chức năng thông minh có thể phát hiện được các hành vi giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, sai làn đường, dừng, đỗ phương tiện không đúng nơi quy định, chạy quá tốc độ, … Những thông tin vi phạm này sẽ được truyền về máy chủ quản lý tại Trung tâm điều khiển. Cơ quan quản lý sẽ căn cứ vào biển số xe, lỗi vi phạm, địa chỉ đã được xác minh tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính và gửi thông báo đến người vi phạm.