Trung tâm điều hành giao thông

Hệ thống giao thông thông minh (ITS) được thiết kế giúp tăng mức độ an toàn, hiệu quả, tiết kiệm thời gian phương tiện lưu thông trên đường. Tích hợp nhiều hệ thống thành phần cung cấp cho nhà quản lý khả năng giám sát, vận hành và điều khiển hệ thống giao thông một cách toàn diện nhất.

Hệ thống Trung tâm điều hành giao thông (TMS) là một hệ thống thành phần quan trọng nhất của hệ thống giao thông thông minh, được lắp đặt tại trung tâm điều hành tuyến/hầm để giám sát, điều hành mọi hoạt động trên tuyến đường/hầm. Trung tâm bao gồm các hệ thống máy chủ, màn hình tường và trang thiết bị phục vụ hoạt động giám sát, quản lý, điều hành giao thông.

Hệ thống ITS được tích hợp từ hệ thống thành phần gồm: camera giám sát giao thông (CCTV), phát hiện phương tiện (VDS), bảng thông tin giao thông (VMS), tường màn hình ghép (VideoWall), kiểm soát tải trọng phương tiện tự động (WIM), loa phát thành (PA) và điện thoại khẩn cấp (SOS), …