Thu phí điện tử không dừng

Thiên Ân có kinh nghiệm hơn 15 năm cung cấp giải pháp tích hợp ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Giao thông vận tải. Giải pháp Thu phí điện tử không dừng (ETC) là hệ thống cho phép khách hàng thanh toán phí đường bộ một cách hoàn toàn tự động mà không cần dừng lại tại cổng thu phí.

Giải pháp thu phí tự động được xây dựng trên cơ sở ứng dụng công nghệ nhận dạng bằng sóng điện từ (Radio Frequency Identification – RFID) kết hợp nhiều công nghệ khác như: phân tích tự động bằng AI như nhận dạng biển số phương tiện bằng hình ảnh, phân loại phương tiện bằng laser, hậu kiểm bằng phân tích dữ liệu, … Kết hợp nhiều công nghệ giúp cho giải pháp thu phí đáng tin cậy, chính xác, minh bạch và vận hành ổn định.

Hệ thống thu phí tự động đầy đủ chức năng quản lý thông minh được cấu thành bao gồm nhiều hệ thống thành phần như sau: Hệ thống tự động nhận dạng phương tiện, Hệ thống tự động phân loại phương tiện, Hệ thống phục vụ công tác giám sát, hậu kiểm, Hệ thống cổng Gateway kết nối với các đơn vị thứ ba (Back-end).