Kiểm soát và giám sát nhà máy thông minh

Để việc giám sát và quản lý vào ra tại các cổng nhà máy trở nên dễ dàng và chặt chẽ hơn thì hệ thống Kiểm soát và giám sát nhà máy áp dụng công nghệ giám sát ra vào hiện đại, thông minh giúp tối ưu hóa quy trình vận hành và giải quyết sự phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố con người trong quá trình quản lý.


Tất cả lượt vào ra nhà máy đều được kiểm soát chặt chẽ, ghi nhận thời gian vào, thời gian ra, cũng như thời gian đỗ xe, thời gian nhập/xuất hàng đối với khu vực nhập/xuất hàng hóa và hơn hết hệ thống cũng góp phần đảm bảo an ninh trong khu vực nhà máy. Bên cạnh đó, các số liệu được báo cáo thống kê tức thời và chính xác giúp cho bộ phận quản lý, ban lãnh đạo doanh nghiệp nắm rõ được tình hình hoạt động của nhà máy.