Kiểm soát và giám sát nhà máy điện mặt trời

Giải pháp kiểm soát và giám sát nhà máy điện mặt trời là một giải pháp tích hợp thiết bị phần cứng cùng phần mềm để quản lý – giám sát các trạm phát điện năng lượng mặt trời một cách liền mạch, thống nhất.

Hệ thống cho phép kiểm soát và giám sát hệ thống phát điện thông qua việc thu thập dữ liệu, truyền tải, giám sát trạng thái và quản lý tập trung các thành phần chính của hệ thống phát điện năng lượng mặt trời, nhằm tối ưu hóa công suất phát điện và tối ưu chi phí bảo trì – vận hành hệ thống.