Hệ thống kho lưu trữ và truy xuất tự động

Hệ thống lưu trữ – truy xuất hàng hóa tự động (AR/RS) là giải pháp tối ưu hóa trong quản lý hàng hóa tồn kho bằng cách tối ưu hóa vị trí, không gian lưu trữ hàng hóa trong khu vực kho. Hệ thống mang lại hiệu quả quản lý chính xác cao và tin cậy.

AR/RS là hệ thống được tích hợp liên động giữa Thang nâng – Băng Chuyền – Rack cùng các thiết bị CNTT khác. Hệ thống cho phép vận hành với 3 chế độ: Tự động, Bán tự động và Thủ công.