Hệ thống phát hiện phương tiện (VDS)

Hệ thống phát hiện phương tiện (VDS) bao gồm các thiết bị phát hiện phương tiện dùng công nghệ xử lý ảnh, laser, hồng ngoại, cảm biến,… được lắp đặt dọc tuyến đường, bộ thu thập dữ liệu đặt tại phòng giám sát – điều hành. Mỗi trạm phát hiện phương tiện bao gồm một hoặc nhiều bộ phát hiện phương tiện, một tủ kỹ thuật (các thiết bị hệ thống DTS, bộ cấp nguồn, thiết bị chống sét và phụ kiện sẽ được gắn bên trong tủ kỹ thuật) và máy tính xử lý. Thiết
bị của hệ thống truyền dẫn số (DTS) có chức năng kết nối trạm phát hiện phương tiện tới bộ thu thập dữ liệu tại phòng giám sát – điều hành.
Một số chức năng chính của hệ thống như:
• Phát hiện xe giúp cảnh báo, hỗ trợ đếm xe.
• Phát hiện xe quá khổ cho phép.
• Vẽ hình ảnh 3D của xe giúp phân loại xe.
Dựa vào các tín hiệu được phân tích từ hệ thống VDS, đơn vị khai thác có thể đưa ra phương án xử lý giao thông chính xác, kịp thời.

Hệ thống VDS bao gồm các thiết bị phát hiện phương tiện dùng công nghệ xử lý ảnh, laser, hồng ngoại, cảm biến, … được lắp đặt dọc tuyến đường, bộ thu thập dữ liệu đặt tại phòng giám sát – điều hành. Mỗi trạm phát hiện phương tiện bao gồm một hoặc nhiều bộ phát hiện phương tiện, một tủ kỹ thuật (các thiết bị hệ thống DTS, bộ cấp nguồn, thiết bị chống sét và phụ kiện sẽ được gắn bên trong tủ kỹ thuật) và máy tính xử lý. Thiết bị của hệ thống truyền dẫn số (DTS) có chức năng kết nối trạm phát hiện phương tiện tới bộ thu thập dữ liệu tại phòng giám sát – điều hành.

Để có được nhiều thông tin hơn bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Liên hệ ngay với chúng tôi tại đây !