Hạ tầng bãi xe thông minh

Hạ tầng bãi xe thông minh là hệ thống tích hợp phần cứng – phần mềm cho phép tự động hóa toàn bộ quá trình kiểm soát xe ra vào, hướng dẫn đỗ xe và thanh toán phí dịch vụ, góp phần phụ phục vào yếu tố con người, giảm nhân sự vận hành và tiết kiệm chi phí vận hành.

Hệ thống kiểm soát bãi đỗ xe thông minh với nhiều chức năng hiện đại. Hệ thống cho phép khách hàng đặt trước vị trí đỗ, cũng như thời gian dự định vào bãi xe thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh hay giao diện trên trình duyệt web. Hệ thống hướng dẫn lái xe di chuyển vào chỗ đỗ thông minh với ứng dụng công nghệ nhận diện biển số xe, màu sơn xe và vị trí xe vào đỗ một cách nhanh chóng và chính xác. Quá trình thanh toán phí đỗ xe được xử lý tự động, khách hàng tự do tương tác thanh toán tại máy thanh toán điện tử. Tất cả dữ liệu giao dịch, thống kê, báo cáo được đồng bộ tự động về Trung tâm điều hành.