Điều khiển và giám sát giao thông

Trong những năm gần đây, nhu cầu giám sát giao thông trên các tuyến đường ngày càng quan trọng đối với những đội ngũ vận hành và khai thác. Đây là lý do tại sao Giải pháp điều khiển và giám sát giao thông sử dụng camera thông minh hỗ trợ chức năng phát hiện phương tiện (VDS) được phát triển. Hệ thống bao gồm các camera chuyên dụng được lắp đặt dọc tuyến đường với bộ thu thập dữ liệu đặt tại trung tâm. Camera phát hiện phương tiện thực hiện xử lý – phân tích sự kiện tại biên, sau đó dữ liệu tiếp tục được truyền về và phân tích chuyên sâu trên các bộ thu thập dữ liệu tại trung tâm.

Số liệu phân tích tự động được tích hợp cho chức năng điều khiển đèn tín hiệu giao thông, thời gian điều khiển đèn xanh/đỏ phụ thuộc vào lưu lượng giao thông trên tuyến đường. Hệ thống cho phép điều khiển và điều tiết lưu lượng giao thông phù hợp hiện trạng tuyến đường theo thời gian thực.