Đếm và phân loại phương tiện tự động

Để giải quyết sự phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố con người trong thu thập dữ liệu và điều hành giao thông. Giải pháp đếm & phân loại phương tiện tự động là giải pháp hoàn hảo cho phép tự động phát hiện phân loại phương tiện, phân tích lưu lượng và phân luồng phương tiện đang lưu thông.

Tính năng thu thập – xử lý phân tích video được thực hiện ngay trên camera tích hợp thuật toán deep learning (AI). Ngoài chức năng phát hiện và phân loại phương tiện, hệ thống còn hỗ trợ chức năng nhận dạng biển số xe với độ chính xác. Bằng ứng dụng công nghệ xử lý phân tích tại biên – tổng hợp dữ liệu tại trung tâm cho phép tổng hợp số liệu báo cáo thống kê – tức thời và chính xác giúp cho bộ phận quản lý nắm rõ và có kế hoạch điều hành giao thông phù hợp.

Giải pháp được ứng dụng để nhận diện và phân loại phương tiện với chính xác cao trong khi phương tiện lưu thông trên đường, qua trạm thu phí, vào/ra nhà máy, bến cảng.