Camera giao thông và giám sát video

Nhằm nâng cao hiệu quả trong giám sát các phương tiện tham gia giao thông, xử lý kịp thời các tình huống kệt xe, ùn tắc giao thông hay tai nạn giao thông bằng cách ứng dụng các công nghệ phân tích thông minh. Hệ thống camera giao thông không chỉ phục vụ cho việc phát hiện lỗi vi phạm mà dữ liệu nhận dạng biển số kèm hình ảnh vi phạm dùng để làm căn cứ xử phạt. Hệ thống cũng cung cấp cảnh báo tức thời khi phát hiện các vi phạm, trạng thái luồng giao thông phục vụ cho công tác chỉ huy điều hành giao thông hiệu quả.