Thien An Technology Investment Corporation was official established and started operating since 2008 by engineers specializing in electricity – electronics, automation and information technology with the desire to create and apply the most advanced technologies and solutions in life to contribute to modernization of the country. Our goal is to become the leading technology solution providers with staff of sufficient skills and knowledge, bringing the optimization in time and cost efficiency for smart solutions.

Our main fields of activities include:
» Intelligent traffic systems: Toll collection, Traffic information board, Vehicle detection, Trafic camera, etc.
» Factory solutions: Automated storage solution, Smart storage solution, Yard management solution, etc.
» Integrated solutions: Access control system, Parking control system, Video surveillance system, etc.

Check out the Profile here!

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

VISION - MISSION - CORE VALUES

TẦM NHÌN
VISION

SỨ MỆNH
MISSION

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CORE VALUES

Sự đam mê: mong muốn góp phần tạo nên một cuộc sống thoải mái và ý nghĩa hơn qua việc mạnh dạn đầu tư nghiên cứu và đưa ra các giải pháp công nghệ tiên tiến.

Sự đổi mới: không ngừng học hỏi, đổi mới và sáng tạo.

Sự chuyên nghiệp: toàn tâm xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp với chất lượng ổn định và tinh thần trách nhiệm cao.

Tính đồng đội: luôn đề cao tính đồng đội, hỗ trợ lẫn nhau để giúp nhau thăng tiến bản thân và giúp ích cho xã hội.

Sự thành công: sự thành công của chúng tôi luôn đi cùng với sự thịnh vượng và thỏa mãn của khách hàng, các cổ đông, đối tác và tất cả các công ty thành viên

Passion: we wish to contribute to create a more comfortable and meaningful life by boldly investing in research and offering advanced technology solutions.

Innovation: never stop learning, innovating and being creative.

Professionalism: wholeheartedly building a professional team with stable quality and high sense of responsibility.

Teamwork: always promoting teamwork, supporting each other to help improving ourselves and be useful for society.

Success: our success always accompanies with the prosperity and satisfaction of our customers, shareholders, partners and all member companies