Giải pháp giám sát giao thông Hầm Cù Mông

Tổng quan

Hầm đèo Cù Mông là một hạng mục thuộc dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông). Chiều dài toàn tuyến là 6,62km (tuyến làm mới), điểm đầu tại KM1239+119 QL1 (Bình Định), điểm cuối tại KM1247+739 QL1 (Phú Yên). Chiều dài hầm 2.600m, chiều dài đường dẫn 4.020m, trên tuyến có 2 cầu với tổng chiều dài 36m. Đường dẫn được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III (TCVN 4054-2005), vận tốc thiết kế 80km/h. Hầm Cù Mông thiết kế theo quy mô mặt cắt như hầm Đèo Cả.

Giải pháp giám sát giao thông Hầm Cù Mông gồm :

  • Hệ thống thu phí cửa hầm
  • Hệ thống bảng thông tin giao thông
  • Hệ thống thông tin liên lạc
  • Hệ thống phát hiện phương tiện quá khổ
  • Hệ thống camera giám sát
  • Hệ thống giám sát tốc độ trong hầm.