Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ Thiên Ân

luôn mang đến cho bạn những giải pháp, sản phẩm hoàn hảo

Odoo - Sample 2 for three columns

Giao Thông Thông Minh

Hệ thống giao thông thông minh (lntelligent Transportation System - ITS) là việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ với cơ sở hạ tầng giao thông để điều hành và quản lý hệ thống giao thông vận tải một cách hiệu quả, an toàn giao thông, giảm thời gian và chi phí ... . Xem chi tiết

Odoo - Sample 2 for three columns

Kho Hàng Tự Động

Hệ thống kho hàng tự động Nhập-Xuất hàng hoá (AS/RS) là giải pháp tối ưu để quản lý hàng tồn kho. Hệ thống điều chỉnh phù hợp với nhiều mặt hàng công nghiệp khác nhau được thiết kế theo từng yêu cầu sử dụng.           Xem chi tiết

Odoo - Sample 3 for three columns

Hệ Thống Kiểm Soát An Ninh

Hệ thống kiểm soát an ninh tích hợp bao gồm nhiều hệ thống con với mục đích kiểm soát khác nhau và có thể được kết nối và tích hợp với nhau thành 1 hệ thống lớn nhằm đáp đứng các nhu cầu về kiểm soát an ninh và quản lý cho từng tổ chức, khách hàng. Xem chi tiết

Các Dự Án Tiêu Biểu

Odoo - Sample 1 for three columns

Trạm thu phí Nam Bình Định

Odoo - Sample 2 for three columns

Trạm thu phí Cai Lậy

Odoo - Sample 3 for three columns

Bãi đậu xe Tân Sơn Nhất

Odoo - Sample 1 for three columns

Trạm thu phí Bắc Bình Định

Odoo - Sample 2 for three columns

Trạm thu phí Cai Lậy

Odoo - Sample 3 for three columns

Bãi đậu xe Tân Sơn Nhất